Doelstelling & Ambities St.RMC

Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum

 

Doelstelling

 

Hoofddoel van RMC is en blijft de bescherming, behartiging en ontwikkeling van de belangen van de in de gemeente Rotterdam en omgeving wonende allochtone jongeren en volwassen op educatief, sportief, sociaal, cultureel en economische gebied.

  

De stichting heeft ten doel:

·         Het ontplooien van culturele activiteiten voor de achterban, in het bijzonder van allochtone afkomst, woonachtig in de regio Rijnmond.

·         Het zorgdragen voor de communicatie met de achterban, het uitbrengen van sociaal-culturele publicaties.

·         Het ondersteunen en geven van voorlichting over allerlei educatieve zaken 

·         Het verbeteren van het leefklimaat in de buurten waar de achterban woont.

 

 

De doelgroep van Stichting RMC:

 

·         Jongeren

·         Studenten

·         Volwassenen

·         Vrouwen

·         Ouderen

·         Ondernemers

 

 

Ambities

 

De stichting heeft de volgende ambities:

·         Werken aan de ontwikkeling van jongeren en studenten zodat ze goed worden opgeleid waardoor ze goede toekomstperspectieven zullen hebben.

·         Sociale, educatieve en culturele activiteiten uitvoeren gericht voor de (allochtone) volwassenen in Rotterdam en omgeving zodat zij op de hoogte blijven van wat er in de samenleving leeft en hun helpen bij het ontwikkelen van zichzelf in welk opzicht dan ook.

·         Werken aan de emancipatie en participatie van de (allochtone) vrouwen in de Nederlandse samenleving.

·         Ouderen in onze achterban voorlichtingen geven over allerlei zaken die hun aangaan om ze beter te voorlichten op allerlei zaken die hen aangaat

·         Ondernemers ondersteunen bij hun onderneming en mensen (jongeren) stimuleren/wegwijs maken bij het opstarten van een onderneming in Rotterdam en omgeving.

 

U bevindt zich hier: Home Doelstelling & Ambities