ANBI Beleidsplan

MEERJAREN BELEIDSPLAN

STICHTING RIJNMOND MULTICULTUREEL CENTRUM

 

DOELSTELLING

Onze algemene doelstellingen zijn:

 1. 1.Belangenbehartiging van de achterban in de regio Rijnmond.
 2. 2.Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
 3. 3.Dienstverlening op het gebied van culturele aangelegenheden.
 4. 4.Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
 5. 5.Het bevorderen van onderlinge contacten


ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum

K. v. K. nr.: 54584418

RSIN/Fiscaal nummer: 851360701

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Catharina Beersmansstraat 78

Postcode: 3025 EJ

Plaats: Rotterdam

VERANTWOORDING

Bestuursamenstelling
Per 31 december 2013 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 1. 1.Özdemir, Metehan / Voorzitter
 2. 2.Arisoy, Uğur / Secretaris
 3. 3.Murt, Bedir / Penningmeester
 4. 4.Tosun, Ibrahim / Bestuurslid


Beleidsplan

 • Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum is een Nederlandse non-profit organisatie.

 

 1. 1.Op basis van feedback vanuit de buurt, de bezoekers, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild.
   
 2. 2.Wij geven in de nieuwe beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende thema’s:

-          uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van onze diensten,

-          het tegengaan van polarisatie,

-          tegen gaan van discriminatie in de samenleving,

-          ondersteuning bij het onderwijsproces van jongeren,

-          ondersteuning bij identiteitsontwikkeling en verbreding van ons netwerk.
 

 1. 3.Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.
   
 2. 4.Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
   
 3. 5.Wij streven naar tevredenheid over onze rol als belangenbehartiger, dienstverlener, verbinder en staan met beide benen in het maatschappelijk middenveld.

 

Beloningsbeleid 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Uitgeoefende activiteiten

- Onze locatie is 7 dagen per week geopend voor de buurt.

- Onze locatie dient als ontmoetingsruimte.

- Voorlichtingsdagen.

- Themabijeenkomsten over diverse vraagstukken.

- Open dag.

- Buurtfeesten.

- Eigen taal en cultuur.

- Sport, spel en excursies.

- Culturele uitstapjes.

U bevindt zich hier: Home ANBI