Koningin Maxima op bezoek bij St. Rijnmond Multicultureel Centrum

Koningin  U.Arisoy

 Koningin Maxima op bezoek bij St. Rijnmond Multicultureel Centrum

 

Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Wanneer jongeren geen startkwalificatie behalen, verkleint dat aanzienlijk hun kansen op de arbeidsmarkt en in het algemeen binnen de samenleving. Het Oranje Fonds is daarom het programma ‘Kansen voor jongeren’ gestart.

 

Een van deze initiatieven is het project van SPIOR, ‘Rotterdam’s got talent!’, welke loopt van 2012 tot en met 2015. Binnen het project wordt o.a. samengewerkt met ROC Zadkine, Tempo-Team, het Jongerenloket, Humanitas Nieuwe Perspectieven, Calibris en de bij SPIOR aangesloten organisaties. Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum is ook een aan SPIOR aangesloten organisatie.

 

Het project behelst een intensieve training en begeleiding van jongeren terug naar school en/of werk. Hierbij wordt ook de omgeving, met name ouders, betrokken in de benadering. De belangrijkste begeleiding heeft plaats door vrijwillige peercoaches, die samen met de deelnemers een stappenplan maken en daarnaast vooral fungeren als maatje.

 

De aan SPIOR aangesloten organisaties vervullen ook een belangrijke taak in dit project. St. Rmc heeft in dit kader meerdere malen voorlichtingsavonden en bijeenkomsten georganiseerd over “ouderbetrokkenheid”, Nederlandse onderwijssysteem en geven van huiswerkbegeleiding en ondersteuning.

 

Op vrijdag 13 februari 2015 was op de locatie van St. Rmc een bijeenkomst met de betrokken organisaties bij “Rotterdam’s got talent!” over het reilen en zeilen van het initiatief. Hoe heeft het zich zo ontwikkeld, wat zijn de resultaten, wat zijn de toekomstplannen, hoe ervaart men deelname aan “Kansen voor Jongeren”?

 

Aan dit gesprek hebben, naast Koningin Maxima, de volgende personen deelgenomen:

Dhr. R. van der Giessen (directeur Oranje Fonds), dhr. H. M. de Jonge (wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg, Rotterdam), Dhr. U. Arisoy (St. Rmc), projectleider Mevr. F. Lachhab (Spior), dhr. S. Kheder (Spior) en andere personen van betrokken partners. Daarnaast hebben ongeveer 11 peer coaches en leerlingen deelgenomen die begeleiding hebben gegeven of hebben gekregen.

 

 

St. Rmc was zeer verrast en erg vereerd met de komst van Koningin Maxima. Het bezoek van Koningin Maxima heeft ons het gevoel gegeven dat ons werk nuttig is en ook gewaardeerd wordt. Wij hebben nu nog een keer gezien en bewezen dat we goed bezig zijn.

 

Hierbij bedank ik iedereen, namens het bestuur van Stichting Rmc, die betrokken is bij het realiseren en uitvoeren van dit initiatief.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ugur Arisoy

Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum